Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach z siedzibą w: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1;

2. Inspektorem ochrony danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach jest Pan Kasper Bendkowski, kontakt: listowny na adres administratora,email: poradnia@powiatkrapkowicki.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działalności statutowej poradni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: nie dotyczy.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z Jednolitym Wykazem Akt;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług poradni w ramach realizowanych celów i zadań statutowych;