Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedmiot działalności i kompetencje

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach jest placówką oświatową o zasięgu powiatowym prowadzoną przez Radę Powiatu Krapkowickiego, będącą  pod nadzorem pedagogicznym Opolskiego Kuratora Oświaty.

Usługi świadczone przez Poradnię są:
- dobrowolne,
- nieodpłatne,
- odbywają się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i młodzieży.

Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu krapkowickiego oraz dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola lub szkoły oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu krapkowickiego.

Poradnia jest placówką nieferyjną, działa więc w trakcie całego roku kalendarzowego.