Przejdź do treści strony

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Cele i zadania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach udziela dzieciom, od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Do zadań poradni należy:
- diagnozowanie dzieci i młodzieży;
- udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie
  nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
- organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
  opiekuńczych,
- wydawanie opinii,
- wydawanie orzeczeń.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2019
  przez: Kasper Bendkowski
 • opublikowano:
  18-12-2019 12:36
  przez: Kasper Bendkowski
 • podmiot udostępniający:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach
  odwiedzin: 387
Dane adresowe:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4661263
e-mail: poradnia@powiatkrapkowicki.pl