Przejdź do treści strony

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc dla dzieci i młodzieży oraz rodziców

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
 - prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 - udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i
   zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 - udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych  
   możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

 

Pomoc ta jest udzielana w szczególności w formie:
- indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
- terapii rodziny;
- grup wsparcia;
- prowadzenia mediacji;
- interwencji kryzysowej;
- warsztatów;
- porad i konsultacji;
- wykładów i prelekcji;
- działalności informacyjno-szkoleniowej.

Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2019
  przez: Kasper Bendkowski
 • opublikowano:
  18-12-2019 12:46
  przez: Kasper Bendkowski
 • podmiot udostępniający:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach
  odwiedzin: 392
Dane adresowe:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4661263
e-mail: poradnia@powiatkrapkowicki.pl