Przejdź do treści strony

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność orzekająca

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach działają zespoły orzekające, wydające:

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność dziecka lub ucznia tj.:
  - niesłyszenie,
  - słabosłyszenie,
  - niewidzenie,
  -słabowidzenie,
  - niepełnosprawność ruchową, w tym afazję,
  - niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
  - niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym,
  - niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym,
  - autyzm, w tym z zespołem Aspergera,
  - niepełnosprawność sprzężoną, co najmniej 2 z powyższych.
 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:
  - niedostosowanie społeczne,
  - zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
 5. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych lub indywidualnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 6. Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2019
  przez: Kasper Bendkowski
 • opublikowano:
  18-12-2019 13:00
  przez: Kasper Bendkowski
 • podmiot udostępniający:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach
  odwiedzin: 386
Dane adresowe:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4661263
e-mail: poradnia@powiatkrapkowicki.pl