Przejdź do treści strony

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność opiniująca

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach wydaje opinie w sprawie:

 1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
 2. Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
 3. Spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 4. Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.
 5. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
 6. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
 7. O specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 8. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 9. Przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy.
 10. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.
 11. Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub zawodu.
 12. Objęcia dziecka lub ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszolu, szkole lub placówce.
 13. Inne opinie w sprawach związanych z kształceniem  wychowaniem dzieci i młodzieży.
Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2019
  przez: Kasper Bendkowski
 • opublikowano:
  18-12-2019 13:28
  przez: Kasper Bendkowski
 • zmodyfikowano:
  09-01-2020 12:19
  przez: Kasper Bendkowski
 • podmiot udostępniający:
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach
  odwiedzin: 385
Dane adresowe:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4661263
e-mail: poradnia@powiatkrapkowicki.pl