Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność opiniująca

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach wydaje opinie w sprawie:

 1. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.
 2. Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
 3. Spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 4. Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego.
 5. Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej.
 6. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
 7. O specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 8. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
 9. Przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy.
 10. Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.
 11. Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub zawodu.
 12. Objęcia dziecka lub ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszolu, szkole lub placówce.
 13. Inne opinie w sprawach związanych z kształceniem  wychowaniem dzieci i młodzieży.