Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność opiniująca

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krapkowicach wydaje opinie w sprawie:

 1. 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,

  2. odroczenia dziecka od rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,

  3. odroczenia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego od rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym

  4. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

  5. zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego,

  6. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych u edukacyjnych ucznia,

  7. specyficznych trudności w uczeniu się,

  8. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce w formie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

  9. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

  10. braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

  11. przyjęcia ucznia który ukończył 15 rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy przy szkole podstawowej,

  12. pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,

  13. zezwolenia na zatrudnienie osoby która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, nie mającą 15 lat, na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu,

  14. zezwolenia na zatrudnienie osoby która nie ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, nie mającą 15 lat, na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia zawodu,

  15. inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, poradni foniatrycznej, sądu).