Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 111.1/2019

ZARZĄDZENIE NR 111.1/2019

DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 08.11.2019r.

w sprawie:         zmiany Regulaminu Pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach

 

Na podstawie art. 104 - 104 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W „Regulaminie Pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach”, w § 14 po punkcie 11, dodaje się punkt 12, 13 w brzmieniu:

„12. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika niebędącego nauczycielem na wykonanie obowiązków służbowych.

13. Pracodawca może określić inny rozkład czasu pracy i wskazać soboty jako pracujące lub wyznaczyć inne dni wolne od pracy.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u Pracodawcy.